Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14

Polsko-niemieckie uczelniane porozumienie

 

W piątek, 14 maja br. o godz. 12.00 w sali bankietowej Collegium Polonicum odbędzie się uroczystość podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Wydarzenie to, będące dobrym przykładem rozwoju międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej, sięgającej swoimi korzeniami do 1992 r. oraz do zawartej w 2002 r. umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii – stanowi dalszy krok na drodze trwającej od 19 lat współpracy. Dzięki porozumieniu dalsze planowane wspólnie formy badań i dydaktyki otrzymają pewniejsze i precyzyjniejsze podstawy prawne.

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl