Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 18

Studencki Festiwal Unithea Soll und Haben/ Kredyt i Kapitał

Dwie imprezy w Collegium Polonicum

 

UNITHEA to polsko-niemiecki festiwal teatralny, którego opracowania, zorganizowania i przeprowadzenia po raz trzynasty podjęli się studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W dniach od 15. do 17. czerwca br. festiwal ten, pod mottem Kredyt i Kapitał, wyrusza na poszukiwanie tego co łączy i dzieli mieszkańców żyjących na przeciwległych stronach rzeki.

 

Zapraszamy serdecznie zarówno mieszkańców, jaki i studentów obu miast: Frankfurtu nad Odrą oraz Słubic, aby wspólnie z nami odkrywali zarówno te bardziej, jak i mniej urokliwe zakątki obydwu miast.

 

Co stoi w rubryce Kredyt dwadzieścia lat po upadku żelaznej kurtyny oraz co leży w zasięgu kolumny Kapitał? Z jednej strony Kredyt i Kapitał staną się dokumentarnym odzwierciedleniem stanu życiowej rzeczywistości obu nadodrzańskich brzegów. Jak żyjemy? O czym marzymy? Co nas łączy? Z drugiej natomiast strony UNITHEA stanie się w tym roku połączeniem kultur, przestrzeni, pokoleń oraz wzajemnym odkrywaniem.

 

UNITHEA ma na celu nie tylko zbliżenie ludzi do teatru, ale również samego teatru do ludzi. Chcemy na nowo odkryć radość wypływającą z kontaktu z kulturą oraz zwrócić uwagę na nowe odkrycie otaczających nas perspektyw. Pełne atmosfery i humoru wieczory teatralne z pewnością zachęcą do kulturowej wymiany oraz do wzajemnego i indywidualnego poznawania się, a przede wszystkim do poznawania samego siebie, jako cząstki tworzącej miasto. Chcemy zachęcić obie strony Odry do ukazania swojego kulturowego i społecznego oblicza oraz istotnych przestrzeni życia.

 

Podczas trzech dni trwania festiwalu UNITHEA stworzy nowe miejsce, forum idei oraz rachunku emocjonalnego, ludzkiego Kredytu i Kapitału, gdzie mieszkańcy oraz studenci będą mieli możliwość wymiany własnych wyobrażeń oraz dotychczasowych doświadczeń. Szeroki oraz różnorodny wybór polskiej oraz niemieckiej dramaturgii, wystąpienia sceniczne profesjonalnych aktorów oraz szeroki plan ramowy, na który składać będą się imprezy od licznych koncertów muzyki tanecznej, aż do otwartej dla publiczności prezentacji filmowej przedstawiającej Frankfurt z roku 1990… To wszystko powinno zachęcić zarówno frankfurtczyków, słubiczan, jak i studentów do zbliżenia się do siebie, aby wspólnie doświadczać działania ambitnej oraz zajmującej kultury teatralnej.

W tegorocznym wydaniu UNITHEI patronami honorowymi zostali prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, dr Gunter Pleuger, dyrektor Collegium Polonicum, dr Krzysztof Wojciechowski, oraz burmistrz Słubic, dr Ryszard Bodziacki. Cieszymy się również, że możemy kolejny raz kooperować z Messe und Veranstaltungs GmbH oraz Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury SMOK.

UNITHEA 2010: dwa miasta połączone oraz jednocześnie Odrą podzielone, ludzie przemierzający przez most codziennie obydwie przestrzenie. Łączy ich zaś pragnienie szczęścia oraz spełnienia. Bilans po dwudziestu latach: Kredyt i Kapitał.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program w Collegium Polonicum:

 

17. czerwca, 2010, godz. 19.30, duża aula

Performance: Legolab VII: alterego

 

17. czerwca, 2010, godz. 21.00, duża aula

Film: Komornik, reżyseria / Feliks Falk

W języku polskim z angielskimi napisami

 

Bilety do nabycia w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą i w budynku im. Gräfin Dönhoff.

 

UNITHEA-Team

 

e-mail: unitheakontakt@yahoo.de