Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 19

Absolutorium w Collegium Polonicum

 

W piątek, 11 czerwca 2010 roku, w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium. Po raz dziesiąty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

O godz. 10:00 pożegnamy studentów absolwentów studiów stacjonarnych ochrony środowiska, fizyki o specjalności informatyka stosowana, gospodarki przestrzennej, a o godz. 12.30 absolwentów politologii, filologii polskiej, filologii polskiej dla obcokrajowców, absolwentów studiów niestacjonarnych zaocznych politologii oraz po raz pierwszy absolwentów prawa.

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 303 studentów, z czego 57 osób to absolwenci studiów niestacjonarnych, zaocznych.

W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody za wyniki w nauce i działalność na rzecz uczelni wyróżniającym się studentom.

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie. Obecnie w Collegium Polonicum studiuje ponad 1900 studentów na 16 kierunkach.

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl