Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 20

"Białe Noce-Łódź", 16 - 17 czerwca 2010r.

 Viadrina i Collegium Polonicum

 

W środę, 16 czerwca oraz w czwartek, 17 czerwca przy współpracy odbędą się „Białe Noce nad Odrą – Łódź”. Organizatorem imprezy jest Uniwersytet Europejski Viadrina we współpracy z Collegium Polonicum. Tematami imprez w minionych latach były St. Petersburg, Czernowitz, Witebsk, Wrocław oraz Taszkent. W tym roku przedsięwzięcie to jest poświęcone Łodzi, miastu aspirującemu do tytułu „Europejska stolica kultury”. Łódź jest najlepszym przykładem wspólnej polskiej, rosyjskiej oraz niemieckiej historii XIX i XX wieku – zarówno pod względem pozytywnym jak i negatywnym.

W pierwszym dniu prof. Karl Schlögel wprowadzi do historii „polskiego Manchesteru”, a następnie za pomocą fotografii Piotra Piluka będzie przedstawiona miniona wielokulturowość Łodzi. Wieczorem rozmawiać ze sobą będą świadkowie historii, potomek znanej łódzkiej rodziny przemysłowców o niemieckich korzeniach Jerzy Grohman oraz Ursula Mechler, która jako młoda kobieta była zmuszona opuścić miasto. Pierwszy dzień „Białych Noc” zakończy koncert łódzkiego zespołu L.Stadt.

 

Drugi dzień imprezy odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach. Nagrodzona wieloma nagrodami Tina Stroheker czytać będzie ze „Słownika łódzkiego” i zrelacjonuje własne doświadczenia z miastem. Odczyt ten będzie tłumaczony na język polski.

 

Znany tłumacz języka polskiego i budowniczy mostów literackich pomiędzy Polską a Niemcami Karl Dedecius, przekazał własne zbiory Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum. Archiwum przygotowało wystawę o życiu tłumacza jako młodego człowieka w Łodzi, której uroczyste otwarcie odbędzie się o godz. 19.30. Punktem zamykającym całą imprezę będzie prezentacja nagrodzonych prac młodych reżyserów łódzkiej Akademii Filmowej na wyspie Odrzańskiej „Ziegenwerder”

 

Informacji udziela:

Jana Musekamp

e-mail: musekamp@euv-frankfurt-o.de

Tel. +49-335-5534 2327

 

Program jest realizowany we współpracy Katedry Historii Europy Wschodniej, Katedry Literatur Europy Wschodniej oraz Collegium Polonicum. Sponsorami imprezy są Fundacja im. Margi i Kurta Möllgaard oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.