Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 26

XIII Inauguracja Roku Akademickiego

2010/2011 w Collegium Polonicum

 

W poniedziałek, 18. października 2010 w dużej auli Collegium Polonicum o godzinie 10:30, odbędzie się po raz 13. inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak i mową powitalną Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dr. Guntera Pleugera. Wykład inauguracyjny pt "Powszechność wyborów w XX i XXI wieku" wygłosi dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

 

Przedstawiciele kierunków studiów zostaną uroczyście immatrykulowanie oraz zostaną im wręczone indeksy.

 

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 przyniesie ze sobą także nowych Ambasadorów Collegium Polonicum. Od początku roku studenci naszej uczelni odwiedzali szkoły średnie, aby promować i zachęcać młodych ludzi do studiowania właśnie w Słubicach. W czasie uroczystości JM Rektor mianuje studentów czynnie uczestniczących w kampanii informacyjno-promocyjnej na Ambasadorów Collegium Polonicum.

 

W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Na inaugurację zaproszeni zostali między innymi: przedstawiciele ambasady RP w Berlinie, władze miasta Słubice oraz Frankfurtu nad Odrą.

 

W Collegium Polonicum na 13 kierunkach studiuje obecnie ponad 1700 studentów (ponad 220 na pierwszym roku). Bardzo dużą popularnością cieszy się kierunek Filologia polska dla obcokrajowców. W tym roku naukę na tym kierunku podejmą studenci z Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Malezji, Niemiec.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl