Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 33

Prezentacja wyników badania ankietowego wśród studentów Collegium Polonicum

 

Collegium Polonicum w Słubicach wraz z InvestorCenter Ostbrandenburg z Frankfurtu nad Odrą przeprowadziło w semestrze letnim 2010 wśród studentów Collegium Polonicum badanie ankietowe.

Celem ankiety było zbadanie opinii i poziomu zadowolenia studentów Collegium Polonicum w Słubicach w zakresie warunków studiowania, wyposażenia placówki i jakości nauczania. Kluczowe znaczenie miały też postawy i oczekiwania wobec miasta Słubice jako miejsca studiów i przyszłego miejsca zatrudnienia.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji w czwartek, 9. grudnia 2010 roku w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach w godz. 14.00-16.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 095 7592 412
Fax 095 7592 409
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl