Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 34

Wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego wśród studentów Collegium Polonicum

 

Collegium Polonicum w Słubicach wraz z InvestorCenter Ostbrandenburg z Frankfurtu nad Odrą przeprowadziło w semestrze letnim 2010 wśród studentów Collegium Polonicum badanie ankietowe.

Celem ankiety było zbadanie opinii i poziomu zadowolenia studentów Collegium Polonicum w Słubicach w zakresie warunków studiowania, wyposażenia placówki i jakości nauczania. Kluczowe znaczenie miały też postawy i oczekiwania wobec miasta Słubice jako miejsca studiów i przyszłego miejsca zatrudnienia. Wzorem dla polskiej wersji ankiety było badanie ankietowe studentów Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przeprowadzone w semestrze letnim 2009 na zlecenie Hanse Club we Frankfurcie n. Odrą i Investor Center Ostbrandenburg GmbH.

Zgromadzone dane zostały ocenione przy pomocy programu statystycznego PASW Statistics 18 (wcześniej: SPSS).

Badanie ankietowe potwierdziło graniczne położenie Collegium Polonicum jako jeden z najważniejszych walorów placówki. Związany z tym międzynarodowy charakter oraz wysoki komfort studiów stanowią najważniejsze powody podejmowania studiów wyższych w Słubicach. Chociaż studenci na ogół są zadowoleni ze studiów i z campusu, nastawienie to w mniejszym stopniu dotyczy miasta Słubice. Krytykowane jest słabe życie studenckie i nocne, brak kultury studenckiej oraz mierna oferta kulturalna (najczęściej wspomina się brak kina). Dane nt. gotowości zaangażowania studenckiego w pracę społeczną, jak też ich odbiór Słubic jako miejsca o potencjale „miasta uniwersyteckiego”, skłaniają do pozytywnej oceny i pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość.

W załączeniu znajdą Państwo opracowanie wyników.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 095 7592 412
Fax 095 7592 409
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl