Banner Collegium Polonicum

2011

Informacja prasowa nr 29: Dyskusja panelowa z udziałem prof. dr. Rolfa Fiegutha oraz dr. Olafa Kühla „Übersetzung im Widerstreit” w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 28: Wystawa fotograficzna "Frankfurckie déja-vu” w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 27: Wernisaż wystawy "W Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej"

Informacja prasowa nr 26: Wernisaż wystawy "Frankfurt Kleista. Frankfurt nad Odrą około 1800 roku" w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 25: Poczdamski Komendant Policji oraz Wojewódzcy Komendanci Policji z Gorzowa Wlkp. oraz Szczecina podpiszą porozumienie dotyczące pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy policji w regionie przygranicznym

Informacja prasowa nr 24: Sympozjum "Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym"

Informacja prasowa nr 23: Doroczna konferencja Towarzystw Niemiecko-Polskich w Collegium Polonicum i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Informacja prasowa nr 22: „Weimar do trzeciej potęgi” – wystawa na Viadrinie i w CP z ponad 100 politycznymi karykaturami z Polski, Niemiec i Francji.

Informacja prasowa nr 21: lAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki – 21- 23. 10. 2011

Informacja prasowa nr 20: Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

Informacja prasowa nr 19: Wystawa "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach"

Informacja prasowa nr 18: Wystawa: Kamienny most na Odrze, wieża Kleista i nie tylko... Słubice na przedwojennych pocztówkach

Informacja prasowa nr 17: XX lat polsko-niemieckiej współpracy sądowniczej. Uroczystość we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach w dniu 22 września 2011

Informacja prasowa nr 16: „Pośrednik pomiędzy kulturami”: Viadrina nadaje doktorat honoris causa tłumaczowi Karlowi Dedeciusowi – Otwarcie Centrum interdyscyplinarnych studiów nad Polską

Informacja prasowa nr 15: Absolutorium w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14: "Być opozycjonistą w PRL i NRD…"

Informacja prasowa nr 13: Konferencja "Energia odnawialna. Perspektywy rozwoju gmin"

Informacja prasowa nr 12: 4. Letnia Szkoła SEMS

Informacja prasowa nr 11: Katedra Ochrony Zabytków Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą serdecznie zaprasza na projekcję filmu

Informacja prasowa nr 10: Collegium Polonicum przyjazne rodzinie

Informacja prasowa nr 9: Wystawa: DIALOG zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami i Niemcami

Informacja prasowa nr 8: Ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego

Informacja prasowa nr 7: Międzynarodowa konferencja: Moje? Twoje? Nasze.

Informacja prasowa nr 6: Konferencja: "Kształcenie zawodowe w systemie dualnym- szansa współpracy Brandenburgii Wschodniej z Województwem Lubuskim"

Informacja prasowa nr 5: III Uni Bal Karnawałowy w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4: Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu

Informacja prasowa nr 3: Informacja dla mediów dotycząca spotkania rozpoczynającego projekt ACCEPT Pluralism: Tolerancja, pluralizm i spójność społeczna Odpowiadając na wyzwania XXI wieku w Europie

Informacja prasowa nr 2: Wystawa fotograficzna „Z podróży po Europie”

Informacja prasowa nr 1: Wystawa „Uniwersytet na Zamku” w Collegium Polonicum