Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 1

Wystawa „Uniwersytet na Zamku” w Collegium Polonicum

 

Od 17 stycznia br. zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wystawą „Uniwersytet na Zamku”. Wystawa pokazuje w jaki sposób dzisiejszy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonował w początkach swej działalności na Zamku - głównym gmachu nowoutworzonego w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego i przypomina działania podejmowane na rzecz przekazania tego obiektu na potrzeby uczelni.

 

Wystawa, poprzez licznie zreprodukowane dokumenty, zdjęcia czy zapiski pokazuje m.in. inaugurację działalności uczelni w dniu 7 maja 1919 roku w sali tronowej Zamku, uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego, starania o powrót Uniwersytetu na Zamek w roku 1945, a przede wszystkim niektóre seminaria, instytuty i zakłady naukowe oraz życie studenckie.

 

Zamek – dawna rezydencja cesarza Wilhelma II – był najważniejszą i największą spośród budowli wzniesionych na początku XX wieku z inicjatywy władz pruskich dla podniesienia rangi Poznania. Rozpoczęta w 1905 roku budowa trwała tylko pięć lat i już w 1910 roku klucze do zamku uroczyście przekazano cesarzowi.

Po zakończeniu I wojny światowej zamek stał się własnością państwa polskiego. W okresie międzywojennym był jedną z oficjalnych rezydencji polskich prezydentów oraz główną siedzibą nowopowołanego Uniwersytetu Poznańskiego. Udostępniano go również zwiedzającym.

W czasie walk o wyzwolenie Poznania zamek, podobnie jak inne budowle śródmieścia, został poważnie uszkodzony. Przez pierwsze powojenne lata zamek nadal służył Uniwersytetowi, później stał się siedzibą władz miasta. Od 1962 roku służy kulturze.

 

Wystawę przygotowały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Scenariusz wystawy: dr Andrzej Gulczyński - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Janusz Pazder - Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Opracowanie plastyczne: Bogusław Doba

 

Wystawa składa się z 36 plansz i można ją oglądać do 04 marca br. na parterze, w foyer budynku głównego Collegium Polonicum.

 

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

Public Relations

Ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

Tel. 095 7592 412

Fax 095 7592 409

press.cp@cp.edu.pl

www.cp.edu.pl