Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4

Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa XXI wieku.
Integracja w dobie kryzysu

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszają do udziału w XI międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej, która odbędzie się w dniach 3-4 lutego br. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy, reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problematyką europejską, a wykład inauguracyjny wygłosi prof. Günter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej, a od lutego 2010 profesor honorowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

XI konferencja „Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu” będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu – szczególnie zjawisk, będących konsekwencjami kryzysu gospodarczego, jaki wstrząsnął zjednoczoną Europą w czasie ostatnich kilku lat, ujawniając słabości między innymi w instytucjonalnej strukturze Unii Europejskiej. Kryzys okazał się dla UE sprawdzianem trwałości jej struktur, efektywności mechanizmów i procedur działania, a jego konsekwencje były na tyle poważne, iż zasadne jest stawianie dziś pytań o jego wpływ na polityczną i ekonomiczną przyszłość Unii Europejskiej.

Celem konferencji „Europa XXI wieku. Integracja w dobie kryzysu” jest analiza nowych warunków, w których zachodzą procesy jednoczenia kontynentu oraz ich konsekwencje. Spowolnienie gospodarcze spowodowało nową jakość wyzwań stojących przed kreatorami i uczestnikami procesów integracyjnych. Partykularyzmy narodowe, koncentracja na problematyce ekonomicznej oraz wyzwania globalne przyczyniły się do zastopowania projektu europejskiego tak w obszarze pogłębiania integracji, jak i terytorialnego rozszerzania Unii Europejskiej. W obliczu zmian o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, jakie zaszły w świecie i w Europie ważnym zadaniem badawczym będzie skoncentrowanie się na ocenie dotychczasowych doświadczeń oraz próbie wskazania uwarunkowań oraz optymalnych kierunków rozwoju samej Unii Europejskiej, a także poszczególnych jej członków.

Językiem konferencji jest język polski. Wystąpienia referentów podczas sesji plenarnej oraz dyskusja będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.

 

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 095 7592 412
Fax 095 7592 409
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl