Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 6

Konferencja: Kształcenie zawodowe w systemie dualnym- szansa współpracy Brandenburgii Wschodniej  z Województwem Lubuskim”

 

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą zaprasza do udziału w polsko- niemieckiej konferencji dotyczącej współpracy Brandenburgii Wschodniej z Województwem Lubuskim w dziedzinie kształcenia zawodowego, która odbędzie się 03.03.2011 w godzinach od 10.00 do 14:30 w Collegium Polonicum, w Słubicach.

 

Uczestnikami konferencji będą Lubuskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzkie Urzędy Pracy, dyrektorzy szkół oraz izby rzemieślnicze.

 

Konferencja ma na celu wymianę informacji o możliwościach kształcenia i podjęciach pracy po obu stronach granicy jak i stworzeniu partnerskich relacji na tym szczeblu.

Od 1 maja 2011 roku otwarty zostanie całkowicie rynek pracy w Niemczech.

Oznacza to nie tylko pełną swobodę przepływu pracowników i swobodę świadczenia usług ale także pełną swobodę podejmowania zatrudnienia bez ograniczeń, co stwarza nowe możliwości nauki dla polskich uczniów w niemieckich przedsiębiorstwach, szkołach zawodowych oraz ośrodkach kształcących.

 

Jak przygotowany jest niemiecki rynek pracy i oświaty na nowe wyzwania? Jakie możliwości współpracy istnieją z punktu widzenia polskich rzemieślniczych niemieckich  izb rzemieślniczych oraz kuratorium oświaty? Na te pytanie spróbujemy udzielić Państwu odpowiedzi.

 

Ze względów organizacyjnych zainteresowane osoby udziałem w konferencji proszę o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności mailem lub telefonicznie do  21.02.2011 na adres:

 

aleksandra.ziomko@hwk-ff.de lub telefonicznie: 0335 5619-131