Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 8

Ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego

 

W dniach 25-27 marca 2011 roku w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się po Ray pierwszy ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego, w której wezmą udział polscy studenci oraz absolwenci uczący się prawa niemieckiego.

Działające w Polsce od ponad dziesięciu lat Szkoły Prawa Niemieckiego oferują polskim studentom kierunków prawniczych możliwość nauki prawa niemieckiego. Głównym zamierzeniem inicjatorów konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy poszczególnymi Szkołami, a także zapewnienie studentom możliwości zapoznania się ze specyfiką zawodów prawniczych, w których pojawiają się elementy prawa obcego. Konferencja adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów oraz absolwentów Szkół, mogą w niej jednak także wziąć udział inne osoby zainteresowane problematyką obrotu prawnego między Polska a Niemcami, władające biegle językiem niemieckim.

W ramach odbywającej się pod hasłem „Prawo europejskie w Polsce i w Niemczech” konferencji zaplanowane zostały:

- wykłady dotyczące problematyki obrotu prawnego między Polską a Niemcami w świetle prawa europejskiego, które przeprowadzone zostaną przez znanych przedstawicieli nauki i praktyków;

- różnorodne zajęcia praktyczne w małych grupach (workshopy), podczas których uczestnicy będą mogli poznać specyfikę poszczególnych zawodów prawniczych wykonywanych na płaszczyznach: krajowej, międzynarodowej i ponadnarodowej;

- konkurs na najlepszą krótką pracę naukową w języku niemieckim, w którym przewidziane zostały atrakcyjne nagrody.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników y Collegium Polonicum. Wezmą w niej udział przedstawiciele międzynarodowych kancelarii adwokackich: bunk-alliance, Noerr, Rödl&Partner, liczni praktycy oraz wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego – zarówno z Polski jak i Niemiec. Patronat nad konferencją przejęli Burmistrz miasta Słubice oraz Nadburmistrz miasta Frankfurt nad Odrą jak i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec z Warszawy.

 

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny (zgłoszenia do 11 marca br.) dostępne są pod adresem:

www.jura.europa-uni.de/spnkonferenz

 

Informacji udziela:

Mgr Bartosz Jagura

Collegium Polonicum

Katedra Polskiego Prawa Publicznego

ul. Kościuszki 1

PL 69-100 Słubice

 

Telefon: 95 7592 467

 

Fax: 95 7592 449

 

e-mail: ppl@europa-uni.de