Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 9

Wystawa:

DIALOG zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami i Niemcami

 

Od poniedziałku, 21 lutego br. w foyer Collegium Polonicum będzie można obejrzeć wystawę pt. „DIALOG zwierciadłem stosunków między Polakami i Niemcami” Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG. Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia czterech dekad stosunków polsko-niemieckich (1965–2010), widziane oczami historyków, polityków, eseistów i dziennikarzy. Fragmenty artykułów zilustrowano pracami wybitnych grafików (m.in. Wiesława Smętka, Zygmunta Januszewskiego, Lex Drewińskiego). Autorem koncepcji wystawy jest redaktor naczelny magazynu, Basil Kerski.

Wystawę można oglądać do 08 kwietnia br.

Dwujęzyczny Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG obchodził w 2007 roku dwudziestą rocznicę swego istnienia. W związku z jubileuszem redakcja zaprosiła Autorów, Tłumaczy, Współpracowników i Przyjaciół Magazynu na uroczyste otwarcie wystawy „DIALOG zwierciadłem sąsiedztwa między Polakami i Niemcami”.

Prowadzone obecnie przez polsko-niemieckiego dziennikarza Basila Kerskiego czasopismo jest jednym z najstarszych i największych bilateralnych projektów prasowych w Europie. Polskim partnerem DIALOG-u jest założony w Gdańsku przez Donalda Tuska i Wojciecha Dudę kwartalnik „Przegląd Polityczny”.

DIALOG od 1987 roku informuje o polityce, kulturze i historii stosunków polsko-niemieckich. Swoją działalnością przyczynia się do lepszego zrozumienia sąsiada w Polsce i Niemczech. Redakcja oprócz edycji magazynu wydaje także wiele książek w języku niemieckim i polskim na temat stosunków niemiecko-polskich oraz integracji europejskiej. Redakcja jest także organizatorem konferencji i dyskusji politycznych na te tematy.

Wydawcą DIALOG-u jest Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, organizacja pozarządowa, zrzeszająca ponad pięćdziesiąt działających w gminach, miastach i landach Republiki Federalnej Towarzystw Niemiecko-Polskich (do których należy ponad 3000 osób). Przewodniczącą kuratorium jest prof. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu. Przewodniczącą Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich jest dr Angelica Schwall-Düren, posłanka do Bundestagu. Głównym projektem Federalnego Związku jest edycja dwujęzycznego DIALOG-u.

 

Pierwszymi redaktorami naczelnymi pisma byli Günter Filter i Adam Krzemiński. Od 1998 roku redaktorem naczelnym wydawanego w Berlinie i Gdańsku dwujęzycznego Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG jest Basil Kerski, będący także redaktorem gdańskiego kwartalnika „Przegląd Polityczny”. Basil Kerski jest autorem i edytorem wielu książek na temat Polski, Niemiec i relacji polsko-niemieckich.

Wspólnie z Federalnym Związkiem Towarzystw Niemiecko-Polskich redakcja magazynu przyznaje Nagrodę DIALOGU. Nagrodą tą inicjatorzy chcą uhonorować osoby, inicjatywy, instytucje, projekty medialne lub redakcje, których działalność jest wzorem dla zaangażowania na rzecz pogłębienia dialogu między narodami, kulturami w Europie oraz pojednania między Polakami i Niemcami. Dotychczasowymi laureatami Nagrody DIALOGU byli: redakcja „Tygodnika Powszechnego” i ks. Adam Boniecki (2005), Fundacja „Pogranicze” w Sejnach (2006), Grupa Robocza Uczniów-Chrześcijan i Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (2007), Steffen Möller (2008), Ledwig Mehlhorn i Wolfgang Templin (2009). W 2010 roku Nagrodę DIALOGU otrzymali prof. Klaus Zernack i redakcja programu telewizji RBB „Kowalski spotyka Schmidta”.

 

Kontakt:

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG, Schillerstr. 59, 10627 Berlin

tel.: 0049-30 – 26 55 16 30, fax: 0049-30 – 26 55 16 31

dpgbv@t-online.de

www.dialogonline.de

Redaktor naczelny: Basil Kerski (basil.kerski@t-online.de)