Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 10

Collegium Polonicum przyjazne rodzinie

 

Collegium Polonicum w Słubicach postanowiło przyłączyć się do inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina „Familiengerechte hochschule” („Uczelnia wyższa przyjazna rodzinie”) i we współpracy z Viadriną oraz korzystając z jej doświadczeń podjęło szereg działań polegającej na zwiększeniu atrakcyjności uczelni wśród rodzin i uczynienia Collegium Polonicum przyjaznym rodzinie. I tak w biurach spraw studenckich powstały kąciki dla dzieci: stoli i krzesełka z zabawkami, przy którym pociecha studenta czy studentki może się pobawić, a student wyjaśnić swoje sprawy. W toaletach – zarówno w damskich jak i męskich – znalazły się przewijaki. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie kącika zabaw dla dzieci w stołówce Collegium Polonicum oraz stworzenie sali, w której rodziny w sytuacji kryzysowej będą mogły zająć się dzieckiem lub zostawić je odpłatnie pod profesjonalną opieką. W Uniwersytecie Europejskim Viadrina istnieje już taki pokój i doskonale się sprawdza – np. student może skorzystać z komputera, a dziecko w tym czasie spędza czas na zabawie, a niemowlę śpi w łóżeczku.

Poprzez te działania Collegium Polonicum chce wzmocnić swoją atrakcyjność dla studentów i wykładowców oraz pozostałych pracowników i pragnie wesprzeć studentów mających własną rodzinę, aby umożliwić im ukończenie studiów i zapobiec przerwaniu studiów z powodu ich sytuacji rodzinnej. Natomiast pracownikom zaoferować warunki pracy, nauczania i badań biorąc pod uwagę ich osobistą sytuacją rodzinną.

W latach 2009-2010 w Collegium Polonicum w Słubicach miał miejsce prowadzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum pierwszy w Polsce EKO Uniwersytet dla dzieci.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum

Public Relations

Ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

Tel. 095 7592 412

Fax 095 7592 409

press.cp@cp.edu.pl

www.cp.edu.pl