Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14

„Być opozycjonistą w PRL i NRD…”
Polscy i niemieccy działacze opozycji z naszego regionu live!
Przedstawiciele władz o ich losie w demokracji! 

Stowarzyszenie „My Life erzählte Zeitgeschichte e.V.” („My Life - opowiedziana historia życia”) oraz Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum zapraszają na uroczyste zakończenie projektu: „Między mitem a zapomnieniem. Opozycjoniści w polsko-niemieckim regionie przygranicznym w latach 80-tych XX wieku”. Uroczystość odbędzie się we czwartek, 19 maja 2011 r., godz. 17.00-19.00 w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach.

Celem projektu było spisanie sześć polskich (pochodzących z Gorzowa) i sześć niemieckich biografii działaczy lokalnej opozycji oraz porównanie ich losów, jak i społecznego otoczenia. Projekt miał za zadanie ukazanie różnic i podobieństw działalności opozycyjnej w Polsce i w NRD w schyłkowym okresie tzw. realnego socjalizmu.

Gośćmi uroczystości będą Ulrike Poppe, pełnomocniczka Brandenburgii ds. badań skutków komunistycznej dyktatury (sponsor projektu) oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, dr Marcin Stefaniak.

 

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 095 7592 412
Fax 095 7592 409
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl