Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15

Absolutorium w Collegium Polonicum

 

W czwartek, 09 czerwca 2011 roku, w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium. Po raz jedenasty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

 

O godz. 10:30 pożegnamy studentów absolwentów prawa oraz politologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych. Natomiast o godz. 12.30 absolwentów filologii polskiej jako obcej, . fizyki, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

 

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 289 studentów, z czego 53 osoby to absolwenci studiów niestacjonarnych, zaocznych.

 

W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

 

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody za wyniki w nauce i działalność na rzecz uczelni wyróżniającym się studentom.

 

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie. Obecnie w Collegium Polonicum studiuje ponad 1900 studentów na 13 kierunkach.

 

 

Informacji udziela:

 

Collegium Polonicum

Public Relations

ul. Kościuszki 1

69-100 Słubice

tel.: 095/ 7592 412

fax: 095/ 7592 409

e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de

www.cp.edu.pl