Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 23

Doroczna konferencja Towarzystw Niemiecko-Polskich w Collegium Polonicum i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

W dniach 21-23 października br. w Collegium Polonicum w Słubicach i w Uniwersytecie Europejskim Viadrina odbędzie się XX Kongres Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich „Sąsiedztwo w Centrum Europy”. W piątek, 21 października br. w dużej auli Collegium Polonicum o godz. 17.00 kongres rozpocznie się uroczystością z okazji 25-lecia Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, którą otworzy Dietmar Nietan (deputowany do Bundestagu), przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. W uroczystych obchodach wezmą udział Cornelia Pieper, pełnomocniczka rządu Niemiec ds. współpracy polsko-niemieckiej, Matthias Platzeck, premier Brandenburgii oraz Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. Gości kongresu powitają również włodarze obu miast, Słubic i Frankfurtu nad Odrą: Tomasz Ciszewicz i Martin Wilke.

W ramach kongresu odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody DIALOGU 2011 dla Instytutu Historii Stosowanej założonego przez studentów Uniwersytetu Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Nagrodę wręczy przewodnicząca kuratorium Federalnego Związku TNP prof. dr Rita Süßmuth w sobotę, 22 października 2011 o godz. 11.00 w sali obrady Rady Miejskiej w ratuszu we Frankfurcie nad Odrą. Utworzona 10 lat temu przez polskich i niemieckich studentów inicjatywa jest wzorem jak tworzyć i utrzymywać polsko-niemieckie sieci i projekty kooperacyjne. W szczególny sposób zostaje uhonorowane zaangażowanie tej inicjatywy na rzecz pośredniczenia w zrozumienie historii w kontekście międzykulturowym oraz w zakresie ofert edukacyjnych dla młodych ludzi.

Przyznając to wyróżnienie, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich chce uhonorować osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które są przykładem wzorowego zaangażowania w dialog narodów i kultur europejskich, jak również w zacieśnianie stosunków między Polską i Niemcami.

Dotychczasowi laureaci nagrody to „Tygodnik Powszechny“, fundacja „Pogranicze”, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, grupa uczniów chrześcijańskich (acs), jak i mieszkający w Polsce niemiecki komik i aktor Steffen Möller, dwaj zasłużeni działacze niemieckiej opozycji demokratycznej Ludwig Mehlhorn i Wolfgang Templin jak i rok temu historyk prof. Klaus Zernack i polsko-niemiecka Redakcja audycji rbb „Kowalski trifft Schmidt“.

Program kongresu znajdą Państwo pod adresem:
http://www.dpg-bundesverband.de/show/4502342.html

Informacji udzielają:

Europa-Universität Viadrina:
Ingo Schuster,
Tel. +49 335 5534-4274
Tel. kom.: +49 175 7235291
e-mail: schuster@europa-uni.de

Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband:
Christian Schröter, Tel: +49 30 432 91 92 
Tel. kom.: +49 177 3318109 
e-mail: schroeterdpgb@t-online.de