Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 24

Sympozjum „Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym“

W dniu 27 października 2011 w godz. 14:00-18:00 w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się sympozjum na temat „Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym“.

Sympozjum „Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym“ będzie okazją do spotkania osób działających na rzecz polsko-niemieckiej współpracy w regionie przygranicznym. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących znaczenia, oddziaływania oraz przyszłości międzykulturowej kompetencji w regionie przygranicznym. Podczas dyskusji panelowej zaproszeni eksperci przedstawią swoje doświadczenia związane z działalnością na rzecz polsko-niemieckich projektów i wymienią opinie dotyczące przyszłości rozwoju międzykulturowej kompetencji. Sympozjum ma formułę otwartą i odbywa się w ramach projektu sieciowego „Integracja przez kompetencję“ dzięki finansowemu wsparciu Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA.

W programie sympozjum znajdują się dwie dyskusje panelowe z gośćmi ze świata polityki, życia publicznego i edukacji z polsko-niemieckiego pogranicza. Sympozjum będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Na zakończenie, o godz. 18:30 w SMOK-u odbędzie się wernisaż wystawy „Bywa różnie – (Ścieżki) życia w regionie przygranicznym”/„Es mag unterschiedlich sein – Leben(s)(Wege) in der Grenzregion“.

Wystawa „Bywaróżnie – (Ścieżki) życia w regionie przygranicznym”/„Es mag unterschiedlich sein – Leben(s)(Wege) in der Grenzregion“

Opracowana przez studentów Viadriny wystawa zamyka sympozjum i podsumowuje tematycznie projekt „Integracja przez kompetencję“. Wystawa będzie prezentowana w trzech miejscach: w Słubicach, Guben i w Gorzowie Wielkopolskim. Studenci przeprowadzili wywiady z mieszkańcami regionu przygranicznego z obu stron Odry. Powstały niezmiernie interesujące wywiady, portrety i zapisy spotkań pozwalające poznać bliżej mieszkańców (granicy) oraz ich życie w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 października 2011 o godz. 18.30 na zakończenie sympozjum „Międzykulturowa kompetencja w regionie przygranicznym“. Wystawę będzie można oglądać do 2 listopada 2011 w SMOK-u w Słubicach i następnie w Guben (4-9 listopada 2011) i w Gorzowie Wielkopolskim (11-16 listopada).

Adam Wojtkowski
Projektleitung
Integration via Kompetenz

Europa-Universität Viadrina
Zentrum für Interkulturelles Lernen
August-Bebel-Straße 12
15234 Frankfurt (Oder)

Tel.: +49 335 5534 2442
E-Mail: Wojtkowski@europa-uni.de
www.europa-uni.de/interkulturelleslernen

 

Kontakt und weitere Informationen:

Dr. Andreas Bahr
Sprachenzentrum / Lektorat Französisch (Leitung)
Tel. +49 - 335 - 5534 3718
E-Mail: bahr@europa-uni.de
www.europa-uni.de/struktur/zse/pressestelle/ausstellungen