Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 25

Poczdamski Komendant Policji
oraz Wojewódzcy Komendanci Policji z Gorzowa Wlkp.
oraz Szczecina podpiszą porozumienie
dotyczące pogłębienia polsko-niemieckiej
współpracy policji w regionie przygranicznym
 

Konferencja prasowa w Collegium Polonicum w Słubicach

Odbywającą się już po raz trzeci wspólna konferencja robocza policji Landu Brandenburgia z policją z Polski, policją federalną oraz landów jak i z federalnymi służbami celnymi na temat przestępczości przygranicznej ma na celu zintensyfikowanie kontaktów zawodowych pomiędzy Polską a Niemcami.

Ze strony brandenburskiej komendy policji w konferencji weźmie udział kadra kierownicza, kierownicy okręgowi oraz kierownicy urzędów nadzorujących – z polskiej strony przedstawiciele Komend Wojewódzkich ze Szczecina i Gorzowa Wlkp., Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim jak i z Izb Celnych ze Szczecina i Wrocławia.

„Jestem pewien, że ta konferencja wniesie ważny wkład do dalszego wzajemnego zrozumienia oraz współpracy, zwłaszcza z uwagi na wprowadzenie nowych struktur w policji w Brandenburgii. Przede wszystkim chodzi o pogłębienie współpracy na różnych szczeblach. Dlatego oprócz narady kadry kierowniczej w tym dniu odbędą się również warsztaty polsko-niemieckie na temat prewencji oraz Public Relations, w których wezmą udział przedstawiciele federalnych służb policji oraz urzędów celnych ze strony niemieckiej“, mówi Arne Feuring, Poczdamski Komendant Policji.

Zapraszamy przedstawicieli mediów do wzięcia udziału w konferencji prasowej i uczestniczenia w podpisaniu porozumienia o współpracy policji w regionie przygranicznym

we wtorek, 08 listopada 2011, o godz. 13:15
w Collegium Polonicum, mała aula,
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Z poważaniem

Rudi Sonntag

Polizeipräsidium des Landes Brandenburg
Kaiser-Friedrich-Straße 143
14469 Potsdam
Osoba kontaktowa: Rudi Sonntag, Tel. 0049 3 31 / 283 3400, fax: 0049 3 31 / 283 3409
e-mail: pressestelle.pppot@polizei.brandenburg.de

Informacje dla mediów:

Na Państwa pytania dotyczące wyników konferencji z niemieckiej strony będzie odpowiadał komendant policji Arne Feuring, a z polskiej strony przedstawiciele Komend Wojewódzkich z Gorzowa Wlkp. i ze Szczecina.

Już od godz. 12:30 mogą Państwa uzyskać informacje na stoiskach informacyjnych policji, które będą znajdować się w foyer w Collegium Polonicum.

Prezentowane będą m.in. projekt prewencyjny „Sztuczne DNA“, wspólny system radiowy KTS, który umożliwia polsko-niemiecką komunikację radiową po stronie polskiej i niemieckiej jak i inne stoiska informacyjne, w szczególności polskie stoisko dotyczące prewencji.