Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 26

Wernisaż wystawy „Frankfurt Kleista.

Frankfurt nad Odrą około 1800 roku“

w Collegium Polonicum

9 listopada 2011 // godz. 15.00 // Collegium Polonicum, Słubice

W środę, 9 listopada 2011 o godz. 15:00 zapraszamy serdecznie do Collegium Polonicum na wernisaż wystawy „Frankfurt Kleista. Frankfurt nad Odrą około 1800 roku”, którą przygotował Uniwersytet Europejski Viadrina we współpracy z Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odra. Wystawa ta zalicza się do jednych z działań związanych z „Rokiem Kleista 2011” prowadzonych przez dwa semestry przez Uniwersytet Europejski Viadrina. Wystawa składa się z 16 tablic, które przedstawiają stary Frankfurt po obu stronach Odry oraz związki Heinricha von Kleista z miastem jego narodzin na przełomie XVIII i XIX wieku.

Wystawę można było wcześniej oglądać w j. niemieckim po drugiej stronie Odry, a dzięki wspólnemu wnioskowi do Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i uzyskanemu w ten sposób dofinansowaniu możliwe było stworzenie polskiej wersji wystawy, którą można będzie oglądać od 09 listopada 2011 do końca lutego 2012 w foyer Collegium Polonicum.

Wystawa porusza m.in. następujące tematy: jakim właściwie miastem był »Frankfurt Kleista«, w którym pisarz dorastał, studiował i z którym za życia utrzymywał bliski kontakt poprzez rodzinę i przyjaciół? Czym na przełomie XIX i XX wieku wyróżniał się Frankfurt nad Odrą?

Głównym celem wystawy jest zaprezentowanie „Frankfurtu Kleista” i zaproszenie do wędrówki po historycznym Frankfurcie z około 1800.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

 

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 095 7592 412
Fax 095 7592 409
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl