Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 6

II Ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego

W dniach 23-25 marca 2012 roku w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się po raz drugi ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego, w której wezmą udział polscy studenci oraz absolwenci uczący się prawa niemieckiego.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. W tym roku tytuł konferencji brzmi "Europeizacja Prawa". Program konferencji obejmuje wykłady, ale przede wszystkim zajęcia w małych grupach – warsztaty, prowadzone przez praktyków reprezentujących różne zawody prawnicze. W ramach konferencji rozpisany został konkurs pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej na najlepszy niemieckojęzyczny esej naukowy, w którym przewidziane są cenne nagrody oraz publikacja zwycięskich prac (m.in. w „Edukacji Prawniczej”).

Działające w Polsce od ponad dziesięciu lat Szkoły Prawa Niemieckiego oferują polskim studentom kierunków prawniczych możliwość nauki prawa niemieckiego. Głównym zamierzeniem inicjatorów konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy poszczególnymi Szkołami, a także zapewnienie studentom możliwości zapoznania się ze specyfiką zawodów prawniczych, w których pojawiają się elementy prawa obcego. Konferencja adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów oraz absolwentów Szkół, mogą w niej jednak także wziąć udział inne osoby zainteresowane problematyką obrotu prawnego między Polska a Niemcami, władające biegle językiem niemieckim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.spnkonf.de.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Informacji udziela:

Mgr Bartosz Jagura
Collegium Polonicum
Katedra Polskiego Prawa Publicznego
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Telefon: 95 7592 467
Fax: 95 7592 449
e-mail: ppl@europa-uni.de