Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14

Konferencja: Fryderyk II Wielki i Polska. Król Prus i jego recepcja w Polsce

Referat i dyskusja

2 czerwca, godz. 16:00 | mała aula, Collegium Polonicum, Słubice

Obchodzony właśnie Rok Fryderyka Wielkiego świadczy o tym, ze warto wciąż na nowo krytycznie i z wielu perspektyw przyglądać się historii, gdyż Król Prus ma swoje miejsce w polskiej i niemieckiej pamięci. Dwie trzecie obszaru, na którym panował znajduje się obecnie w Polsce, gdzie Fryderyk II, głównie z powodu swojej destruktywnej polityki w stosunku do polskiej Rzeczpospolitej szlacheckiej jest oceniany bardzo krytycznie.

Serdecznie zapraszamy na dyskusje pt. "Fryderyk II i Polska", która odbędzie się 2 czerwca w Słubicach.

Spotkanie z:

prof. dr Hans-Juergen Boemelburg, Justus-Liebig-Universitaet Gießen i autor książki "Fryderyk II miedzy Niemcami i Polska" (Friedrich II zwischen Deutschland und Polen) oraz

dr Grzegorz Podruczny, historyk sztuki fryderycjańskiego dziedzictwa wojskowej architektury w zachodniej Polsce, Collegium Polonicum Słubice.

moderacja: Stephan Felsberg, Instytut Historii Stosowanej

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. Wstęp wolny.

Projekt Instytutu Historii Stosowanej w współpracy ze stowarzyszeniem Schloss Trebnitz, Collegium Polonicum i przy wsparciu przez Brandenburską Centralę Kształcenia Politycznego (Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung).