Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15

absolutorium2 ©CP

Absolutorium w Collegium Polonicum

W środę, 06 czerwca 2012 roku o godz. 11:00 w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium. Po raz dwunasty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

Pożegnamy studentów absolwentów prawa, politologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 181 studentów. W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom oraz 11 studentom za działalność Ambasadora na rzecz uczelni, którzy w trakcie studiów promowali Collegium Polonicum na targach edukacyjnych, podczas wyjazdów do szkół oraz w trakcie innych wydarzeń związanych z uczelnią.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl