Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 17

Wystawa: Nowa Marchia.
Spotkanie z historyczną prowincją

Od 24 września do 24 października br. zapraszamy do odwiedzenia wystawy Nowa Marchia w foyer Collegium Polonicum w Słubicach. Spotkanie z historyczną prowincją. Wystawa ma za zadanie ukazanie mało znanego regionu i zwrócenie uwagi na zapomniany rozdział polsko-niemieckiej historii. Wystawa jest tematycznie podzielona wg architektonicznych świadectw niemieckiej kultury w Nowej Marchii i na 25 tablicach pokazuje wybrane aktualne i historyczne ilustracje miast, klasztorów, pałaców i dworków. Aktualne fotografie wykonał poczdamski fotograf Mathias Marx. Wystawę zakończy finisaż w środę, 24 października br.

Nowa Marchia jako określenie byłego obszaru Marchii Brandenburskiej po drugiej stronie Odry nie jest dziś znane zarówno w Polsce jak i w Niemczech. W wyniku II Wojny Światowej została ona włączona do polskiego terytorium i do dziś na tym terenie zachowały się liczne świadectwa niemieckiej kultury, przed wszystkim historyczne budowle.

Ten historyczny krajobraz od zachodu zawiera obszar na północ od linii Warta-Noteć, na wschód od Dolnej Odry i na zachód od rzeki Drawa. Obszar ten co prawda z biegiem historii został prawie nienaruszony, podlegał jednak licznym zmianom w trakcie średniowiecznego panowania i wynikających z tego terytorialnych roszczeń.

Dopiero w 1535, gdy Nowa Marchia została przyznana jako niezależne państwo najmłodszemu synowi brandenburskiego księcia elektora Janowi I, określenie Nowa Marchia obejmowało cały obszar. Walki w ostatniej fazie II Wojny Światowej pozbawiły życia tysiące pozostałych jeszcze na jej terenie mieszkańców. Natomiast okres powojenny doprowadził do głębokich zmian.

Przyłączenie tego obszaru do terytorium Polski i całkowita wymiana ludności pozostawiły u uciekających i wypędzonych uczucie wykorzenienia, prowizoryczności i wyobcowania. Podobne doświadczenia mieli polscy przesiedleńcy z byłej Polski Wschodniej. Dziś Nowa Marchia jest częścią polskiego województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego i należy do polsko-niemieckiego Euroregionu Viadrina.

Informacje:
www.denkmalpflege-viadrina.de