Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 18

INFORMACJA PRASOWA 18/2012 z dnia 12 października 2012

XV Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w Collegium Polonicum

W czwartek, 18 października 2012 w dużej auli Collegium Polonicum o godzinie 12:00, po raz 15 zostanie zainaugurowany rok akademicki. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i mową powitalną Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina dr. Guntera Pleugera. Wykład inauguracyjny pt. „Grzeczność językowa – fenomen uniwersalny czy uwarunkowany kulturowo” wygłosi prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prodziekan wydziału Neofilologii.

W trakcie uroczystości przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostaną uroczyście immatrykulowanie oraz zostaną im wręczone pamiątkowe listy immatrykulacyjne.

Z nowym rokiem akademickim wszyscy studenci pożegnają się również z zielonymi indeksami. Cała ich historia studiów będzie się znajdowała w systemie elektronicznym, do którego studenci mają dostęp non-stop online, w systemie mogą również sprawdzać wyniki egzaminów.

W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W Collegium Polonicum studiuje obecnie ponad 1500 studentów, tym ponad 30% to obcokrajowcy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl