Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 19

INFORMACJA PRASOWA 19/2012 z dnia 12 października 2012

Podpisanie uchwały w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 18 października br. w godz. 14:15-14:45 odbędzie się podpisanie uchwały w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. „Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach – Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice” zostaje utworzony jako wspólna jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uroczystość będzie miała miejsce w gabinecie nr 103, I piętro Collegium Polonicum. Po podpisaniu uchwały odbędzie się konferencja prasowa.

Instytut będzie interdyscyplinarną jednostką prowadzącą wyłącznie działalność naukowo-badawczą (z wyłączeniem więc działalności dydaktycznej) i będzie realizował programy i projekty naukowo-badawcze, zwłaszcza w zakresie integracji europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym  i międzykulturowym. W tym celu Instytut będzie ubiegał się o uczestnictwo w krajowych  i międzynarodowych programach naukowo-badawczych, w szczególności w programach Unii Europejskiej. Rezultaty aktywności naukowo-badawczej Instytutu będą prezentowane i upowszechniane w szczególności w formie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz opracowań naukowych, publikowanych zwłaszcza w planowanym czasopiśmie Instytutu i w serii wydawniczej Collegium Polonicum w Słubicach.

W najbliższym czasie, na stronach internetowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.amu.edu.pl), Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (www.europa-uni.de) oraz Collegium Polonicum w Słubicach (www.cp.edu.pl) zostaną rozpowszechnione bardziej szczegółowe informacje o Instytucie, w tym zwłaszcza o jego statusie i strukturze jego organów, o jego zadaniach oraz o możliwości uczestniczenia w jego działalności.

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl