Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 21

INFORMACJA PRASOWA 21/2012 z dnia 12 października 2012

Konferencja „Wydawanie własnych obywateli – Problemy w praktyce polsko-niemieckiej współpracy w sprawach karnych”

W czwartek, 18 października br. w Collegium Polonicum odbędzie się naukowa konferencja „Wydawanie własnych obywateli – Problemy w praktyce polsko-niemieckiej współpracy w sprawach karnych”. Organizatorami konferencji są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Do udziału w konferencjach zaproszeni zostali wybrani przedstawiciele organów włączonych w międzynarodową współpracę w sprawach karnym w Polsce i w Niemczech. Aby zagwarantować różnorodność spojrzeń i wymienianych doświadczeń wśród zaproszonych osób znajdą się: polscy i niemieccy sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz inni odpowiedzialni za pomoc prawną w sprawach karnych urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedzialność za naukową stronę cyklu przejmą profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Cele konferencji jest poszukiwanie rozwiązań dla wybranych problemów zidentyfikowanych podczas pierwszej konferencji (9-10.6.2011r.), który poświęcona była funkcjonowaniu Europejskiego nakazu aresztowania i procedurze wydawania osób między Polską a Niemcami oraz pogłębienie zrozumienia perspektywy partnera we współpracy w sprawach karnych

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl