Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 22

Finisaż wystawy „Nowa Marchia. Spotkanie z historycznym krajobrazem kulturowym” oraz prezentacja książki „Wędrówki między Odrą a Drawą. Spotkanie z Nową Marchią“.

W środę, 24 października br. o godz. 16:00 zapraszamy na finisaż wystawy „Nowa Marchia. Spotkanie z historycznym krajobrazem kulturowym” wraz z prezentacją książki pod red. P. Rutkowskiego „Wędrówki między Odrą a Drawą. Spotkanie z Nową Marchią“.

Książka prezentuje historię i zabytki dawnej zaodrzańskiej Nowej Marchii. Ukazuje 28 miejscowości z ich przeszłością, opisem zabytków, a także praktycznymi informacjami dla zwiedzających.

Autorami tekstów są polscy i niemieccy wybitni znawcy historii i sztuki Nowej Marchii: Zbigniew Czarnuch, Christian Gahlbeck, Markus Jager, Jarosław Jarzewicz, Witold Pronobis, Paweł Rutkowski, oraz Werner Vogel.

Nowa Marchia – ziemia określana w średniowieczu jako terra transoderana – stała się dla współczesnych prawdziwą terra incognita. Ta historyczna kraina, położona między Brandenburgią, Pomorzem, Wielkopolską i Śląskiem, do 1945 roku należąca niemal nieprzerwanie do Niemiec, została przez Niemców zapomniana, a przez Polaków jeszcze nie do końca odkryta.

Nowa Marchia to bardzo ciekawy rejon. Zróżnicowany krajobraz i wtopione w niego ślady bogatej przeszłości interesującej teraźniejszości: miasta, miasteczka i wsie, pałace, dwory i parki, kościoły i klasztory. Niektóre zachowały się w swej – często jeszcze średniowiecznej – krasie, inne przetrwały do dziś jako mniej lub bardziej zachowane ruiny.

Autorem koncepcji wystawy, powstałej na zlecenie Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) oraz Domu Historii

Brandenburgii i Prus (Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte) w Poczdamie jest historyk, Paweł Rutkowski.

Prezentacja odbędzie się w j. niemieckim, nie zapewniamy tłumaczenia.

Informacji udziela:
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl