Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 24

NOWA AMERIKA otwiera UNIWERSYTÄT

Pojęcie NOWA AMERIKA w znaczeniu przestrzeni odnosi się do całego polsko-niemieckiego pogranicza od Świnoujścia do Żytawy. Nazwę wymyślił Fryderyk Wielki, który w XVIII w. nakazał osuszyć rozlewiska Warty koło Kostrzynia, osadził tam kolonizatorów, a cały ten teren nazwał „Neu Amerika”. Stolicą Nowej Ameriki jest Słubfurt. NOWA AMERIKA to także sieć współpracy obywatelskiej, której celem jest wspólna praca na rzecz rozwoju polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Rezultatem tej współpracy jest UNIWERSYTÄT NOWEJ AMERIKI. Jest on zorientowanym na praktykę laboratorium i służy rozwojowi Nowej Ameriki w dziedzinie edukacji, nauki i sztuki w oparciu o społeczną strukturę organizacyjna. We współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum powstaje w ramach UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI na terenie Collegium Polonicum kolekcja sztuki. Kolekcja prezentować będzie prace artystów, którzy w swej twórczości przekraczają granice, które istnieją niestety także w sztuce. Ponadto w kolekcji znajdą się dzieła artystów, którzy badali nowe możliwości międzyludzkiej komunikacji, a tym samym wzmacniali naszą świadomość i poczucie solidarności. Pierwszym dziełem prezentowanym w ramach kolekcji będzie instalacja Rolanda Schefferskiego p.t.: „Financial Times“.

Nowoamerykanie spotkają się w najbliższy weekend z okazji II Kongresu Nowej Ameriki, podczas którego omawiane będą kolejne projekty i pomysły.

Otwarcie UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI nastąpi w piątek, 09.11.2012 r. w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach. W programie pierwsze wykłady, inauguracja kolekcji sztuki oraz bufet. Impreza ma charakter publiczny, a wstęp jest wolny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.
Projekt NOWA AMERIKA jest wspierany finansowo przez Federalną Fundację Kultury.

Program

09.11.2012 – COLLEGIUM POLONICUM, mała aula
18:00 – 22:00

Impreza otwarta

NOWA AMERIKA UNIWERSYTÄT
Uroczyste otwarcie
Przemowa inauguracyjna
D. Krzysztof Wojciechowski

Wprowadzenie w konstrukcji rzeczywistości
Michael Kurzwelly

Przedstawienie program uniwersytätu
Hanka Billert, Magda Ziętkiewicz, i inni....

Badania
NOWA AMERIKA TOURIST GUIDE, NOWA AMERIKA FOLKLOR

W prezencie
NOWA AMERIKA KALENDARZ 2013

Inauguracja kolekcji sztuki - otwarcie wystawy
FINANCIAL TIME(S), Roland Schefferski

Bankiet
Smacznego!

10.-11.11. 2012 – COLLEGIUM POLONICUM, mała aula i inne sale
9:30 – 09:45 Powitanie
09:45 – 11:45 Krótkie przedstawienie dotychczasowej pracy grup roboczych
SIEĆWERKEN, EDUKATIA, TOURIST GUIDE, KUNSZTUKA, ENERGIEA, KALENDERZ, RADIO SŁUBFURT, EU-KONFERENZJA
11:45 – 12:15 Przerwa
12:00 – 13:15 Dyskusja, ustalenia co dalej z grupami roboczymi, tworzenia nowych grup roboczych
13:15 – 14:15 Obiad
14:15 – 16:15 Grupy robocze
16:15 – 16:45 Przerwa
16:45 – 18:15 Prezentacja wyników, Dyskusja
18:15 – 19:15 Kolacja
19:15 – 20:15 Otwarcie „Urzędu Paszportowego Nowej Ameriki“ (Kopierfritze, Słubfurt, Gartenstraße)
20:15 – 21:15 „Radio Słubfurt Live“ (Radio Słubfurt, Lindenstraße 6)
11.11.2012 – COLLEGIUM POLONICUM, mała aula
09:00 – 12:00 Decyzje dotyczące konkretnych projektów, podział zadań
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 Zakończenie

Informacji udziela:
Michael Kurzwelly
Güldendorfer Str. 13, 15230 Frankfurt (O)
Tel: 0335-6641181
Tel. kom.: 0171-2668747
e-mail: kurzwelly@arttrans.de
www.slubfurt.net