Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 3

Wystawa pt.  „... w godzinie ciężkiej próby... Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r.”

We wtorek, 19 lutego br. o godz. 12:00 serdecznie zapraszamy do foyer Collegium Polonicum na otwarcie wystawy pt. „... w godzinie ciężkiej próby... Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r.”. Wystawa została zrealizowana przez szczeciński oddział IPN w 2012 roku, a powstała w oparciu o zbiory gorzowskiej delegatury IPN oraz przy współpracy i w oparciu o zbiory: Archiwum Państwowego w Gorzowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz  Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta. Na wystawie wykorzystano też zdjęcia pochodzące z zasobów Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. oraz zbiorów prywatnych  które udostępnili: Ireneusz Grzegolec, Stefania Hejmanowska, Kazimierz Ligocki, Stanisław Sinkowski, Kazimierz Sokołowski, Waldemar i Marek Rusakiewiczowie, Stanisław Oczkoś i Zbigniew Syska..

Wystawa „... w godzinie ciężkiej próby... Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r.”  stanowi najważniejsze dopełnienie dotychczasowych wystaw takich jak: „Ruch Młodzieży Niezależnej, Narodziny wolności czy Karnawał „Solidarności” w Gorzowie Wlkp. 1980-81, które łącznie opowiadają o wydarzeniach lat osiemdziesiątych w Gorzowie i regionie. Przedstawiają wydarzenia i postacie posługując się zdjęciami, dokumentami również z Archiwów IPN oraz relacjami uczestników wydarzeń.

Jednym z ważnych celów wystawy jest przybliżenie szczególnie młodemu pokoleniu wydarzeń najnowszej historii Polski przez pryzmat wydarzeń w regionie, co umożliwi nie tylko dostarczenie historycznych wiadomości ale wspomaga budowę lokalnej tożsamości tak ważnej dla społeczeństwa regionu. Gorzów Wielkopolski był i jest określany jako miasto średniej wielkości ale rozmach i zakres działalności opozycyjnej znacznie przekraczał krajową średnią, prezentowana wystawa udowadnia prawdziwość tej tezy. Wystawa stara się również nie unikać trudnych do przyjęcia faktów z lat osiemdziesiątych, oddając jednocześnie hołd ludziom opozycji i ich zasługom dla naszej współczesności.

Widzowie wystawy poznają podziemne wydawnictwa, Radio „Solidarność”, poruszające relacje świadków wydarzeń oraz treść dalekopisów przesyłanych z Gorzowa do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Collegium Polonicum do końca marca br.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl