Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 6

II spotkanie informacyjne na temat:
„Wprowadzenie sztucznego DNA w regionie przygranicznym”.

W środę, 6 marca br. w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dotyczące sztucznego DNA. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele prokuratury, władz miejskich ze Słubic i Frankfurt nad Odrą, władz wojewódzkich ze Szczecina i Gorzowa Wlkp., partnerzy biznesowi projektu oraz policjanci z Polski i Niemiec.

Prace nad wprowadzeniem stosowania sztucznego DNA w rejonie przygranicznym prowadzone są w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt jest realizowany przez Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU Cottbus), Lehrstuhl Industrielle Informationstechnik der BTU Cottbus, natomiast partnerem jest Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 13.11.2012 w Uniwersytecie Zielonogórskim. Celem tych spotkań jest przedstawienie przez policję polską i niemiecką sytuacji dotyczącej przestępczości przygranicznej oraz zapoznanie się z naukowymi danym dotyczącymi sztucznego DNA.

W trakcie spotkań ma zostać wypracowany wspólny model przyszłej strategii prewencyjnej w Polsce i w Niemczech w zakresie ogólnych obszarów jak i szczególnie w przypadku sztucznego DNA. Strategia prewencyjna „sztuczne DNA” może być wspólnym elementem zwiększania bezpieczeństwa dla mieszkańców obszaru przygranicznego. Zwiększanie świadomości oraz stosowanie sztucznego DNA w Polsce i w Niemczech będą miały wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Sztuczne DNA to syntetyczna substancja, którą ze względu na swoje właściwości stosuje się prewencyjnie w policji. Jest to oznakowana ciecz, którą nanosi się na dany przedmiot i która nie zostawia żadnych śladów, a widoczna jest wyłącznie w świetle ultrafioletowym i trudno ją usunąć. W tym materiale zawarte są unikalne informacje dotyczące zabezpieczonego przedmiotu, jego właściciela, a także numer telefonu na policję.

Informacji udziela:

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel.: 95/ 7592 412
fax: 95/ 7592 409
e-mail: press.cp@euv-frankfurt-o.de
www.cp.edu.pl