Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 09

Sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”

 

W środę, 08 maja br. o godz. 9:00 w małej auli Collegium Polonicum rozpocznie się  polsko-niemieckie sympozjum „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania europejskich dyrektyw środowiskowych w dolinie Odry”.

Organizatorami sympozjum są Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy oraz Krajowy Urząd Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii.

 

Celem organizowanego sympozjum jest wymiana informacji, doświadczeń i poglądów związanych z wdrażaniem europejskich dyrektyw środowiskowych na obszarach przygranicznych po stronie polskiej oraz po stronie niemieckiej rzeki Odry. Sympozjum będzie stanowiło okazję do przedyskutowania aktualnego stanu implementacji Dyrektywy Ptasiej, Siedliskowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej i możliwości współpracy ponadgranicznej w tym zakresie. Polityka w dziedzinie środowiska naturalnego jest jednym

z priorytetów działalności Wspólnoty Europejskiej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że założenia i obowiązki nałożone na Państwa Członkowskie są realizowane w większości w obrębie granic administracyjnych. Należy jednak pamiętać, że rośliny a zwłaszcza zwierzęta występujące w obrębie wyznaczonych obszarów chronionych, nie znają tych granic. Z tego względu powinniśmy położyć większy nacisk na ponadgraniczną współpracę w zakresie ochrony przyrody.

 

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy

Krajowy Urząd Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

 

PLAKAT

 

Kontakt:

Ewa Bielewicz-Polakowska
UAM Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel. 95/ 7592 412
Fax 95/ 7592 409
www.cp.edu.pl