Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 11

Absolutorium w Collegium Polonicum

W czwartek, 13 czerwca 2012 roku o godz. 11:00 w Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium. Po raz trzynasty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

Pożegnamy studentów absolwentów prawa, politologii studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska oraz filologii polskiej jako obcej.

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 125 studentów. W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

Podczas uroczystości zostaną wręcz one nagrody za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom.