Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 14

Dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Collegium Polonicum, wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina tudzież założyciel i wieloletni prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum odznaczony został przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżnienie to zostało mu przyznane za zasługi na rzecz rozwoju nauki i współpracy transgranicznej. Krzyż wręczył mu w Gorzowie Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch podczas uroczystości w dniu dzisiejszym, tj. 20. sierpnia b.r..

 

K. Wojciechowski działa od 1991 roku na polsko-niemieckim pograniczu. Uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1994 Viadrina i UAM w Poznaniu powierzyły mu zorganizowanie wspólnej placówki, Collegium Polonicum w Słubicach. K. Wojciechowski administruje nią do dzisiaj. W 2002 roku zainicjował powstanie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, która w międzyczasie stała się jedną z największych lubuskich organizacji pozarządowych. W 2004 roku założył we Frankfurcie nad Odrą stowarzyszenie „My Life – erzählte Zeitgeschichte e.V.”, które w 2007 roku otrzymało wyróżnienie prezydenta RFN „Ort im Land der Ideen”. Stowarzyszenie zajmuje się pojednaniem między narodami przez szerzenie kultury opowieści biograficznej. K. Wojciechowski jest autorem ok. 90 publikacji naukowych, popularnonaukowych i eseistycznych. Ma żonę Monikę i czworo dzieci.

Więcej pod:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Wojciechowski_(filozof_i_socjolog)
http://de.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Wojciechowski
http://www.k-wojciechowski.de

DSC_0512 ©CP