Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
oraz
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
organizują
w dniach 26.-30.08.2013
w Collegium Polonicum w Słubicach
oraz
w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
międzynarodową
niemiecko-japońsko-polsko-turecką
konferencję
nt.:
„Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie – ein fruchtbares Spannungsverhältnis”
(„Dogmatyka prawa karnego i filozofia prawa – owocny i pasjonujący związek”)

 

Konferencja jest kontynuacją wcześniejszej serii prawno-karnych niemiecko-japońsko-polskich konferencji stypendystów renomowanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn. Poprzednie konferencje z tej serii odbyły się w 1997 roku w Poznaniu, w 1999 roku w Osace (Japonia), w 2003 roku w Poznaniu i Sopocie oraz w 2010 roku w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. Ich ideą było porównywanie niemieckich, japońskich i polskich regulacji prawnych oraz innych instrumentów reagowania na aktualne zjawiska i problemy wymagające prawno-karnej interwencji.

W postaci kolejnej konferencji idea ta ulega poszerzeniu przez włączenie do udziału w konferencji także naukowców nie będących stypendystami Fundacji Aleksandra von Humboldta oraz naukowców tureckich. Porównywaniu regulacji prawnych różnych państw towarzyszyć będzie ponadto uwzględnienie zróżnicowanych w tych państwach idei prawno-filozoficznych. Przewiduje się, że kolejne tego rodzaju konferencje zgromadzą uczestników także z dalszych państw. Koncepcja ta wpisuje się w ideę funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach, stworzonego jako wspólna instytucja badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Będąc instytucją interdyscyplinarną Instytut realizuje bowiem między innymi także prawno-porównawcze projekty badawcze.