Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 16

Międzynarodowa konferencja „Językowa konstrukcja granic społecznych”

 

W dniach 31.08.-01.09.2013 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Językowa konstrukcja granic społecznych”.

Prawie 30 naukowców m.in. z Armenii, Anglii, Danii, Gruzji, Portugalii, Afryki Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Brazylii na zaproszenie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą spotka się w Collegium Polonicum w Słubicach i będzie badać, jaki wpływ ma język na granice etniczne i społeczne oraz jak może tworzyć międzyświaty – i to w różnych krajach i kontekstach.

Społeczne - zwłaszcza etniczne - granice okazują się być zaskakująco trwałe. Etniczne podziały, autoodgraniczenie, wykluczanie oraz konflikty mniejszości narodowych i etnicznych nieustannie stanowią państwowe i społeczne wyzwania w niemal wszystkich krajach europejskich jak i w wielu poza Europą.

Europa jednoczy się, Rosja ma długa tradycję jako państwo wielonarodowościowe, Stany Zjednoczone uchodzą za klasyczny kraj imigracji. Migracja, różnice etniczne i społeczna integracja wciąż jednak pozostają wydarzeniami politycznymi z istotnym potencjałem mobilizującym. Najwyraźniej etniczność potrafi przetrwać wszystkie procesy konwergencji. Jak można wyjaśnić to powodzenie kategorii etniczności? Które środki językowe służące konstrukcji społecznych - w tym zwłaszcza etnicznych - granic przyczyniają się do tego? Jaką rolę odgrywają języki i wariacje językowe w dyskursie o powszechnie uznanej interpretacji społecznych relacji? Poprzez jakie językowe środki konstrukcji dokonuje się tworzenie, uzasadnienie i utrzymanie społecznych - zwłaszcza etnicznych - grup? I co wyróżnia "europejskie" spojrzenie od rosyjskiej i od amerykańskiej perspektywy na tę tematykę?

 

Organizatorami konferencji są Katedra to katedra ds. użycia językowego i językoznawstwa porównawczego Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Szczegółowy program znajdą Państwo na naszych stronach::

http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Tagung-2013/Tagungsprogramm_mitRahmenprogramm_20_08_13.pdf

 

Konferencja odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) .