Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck wezmą udział w uroczystości wspólnej inauguracji roku akademickiego 2013/14 UAM Collegium Polonicum oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck, w piątek, 18 października br. wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/14 w Collegium Polonicum w Słubicach. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa wyższego polska i niemiecka uczelnia – UAM Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina – otworzą wspólnie nowy rok akademicki.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:15 w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dr Gunter Pleuger, wraz z gośćmi honorowymi wspólnie zainaugurują nowy rok akademicki. Uroczystość będzie transmitowana na żywo do sali Audimax Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Po inauguracji roku akademickiego Prezydent RP i Prezydent RFN wezmą udział w dyskusji panelowej „Uczmy się od siebie? – Jakie wnioski Europa może wyciągnąć z własnej przeszłości”, która odbędzie się w godz. 12:45-13:30 w sali Audimax Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dyskusję będzie moderował pan Robin Lautenbach, korespondent ARD, a jej transmisję będzie można obejrzeć na żywo w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach.

Uroczystości po obu stronach Odry są otwarte dla publiczności, jednak ze względów organizacyjnych możliwy jest udział tylko w jednej z nich – albo w Collegium Polonicum w Słubicach albo w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uroczystości rozpoczynają się o godz. 11:15 w Collegium Polonicum i kończą o godz. 13:30 w sali Audimax we Frankfurcie nad Odrą.

Udział w uroczystości jest możliwy wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu pod adresem:

www.europa-uni.de/AJ

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

Prosimy o akredytację do piątku, 11 października br., do godz. 12:00. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, nazwę redakcji oraz serię i numer dowodu osobistego. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:

press.cp@cp.edu.pl

Szczegółowy program wizyty wraz z terminami dla prasy przekażemy Państwu po 07 października br.  drogą mailową.

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel.: 95 7592 412
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl

Plakat [pdf]