Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 19

W uroczystości wspólnej inauguracji roku akademickiego 2013/2014
Collegium Polonicum oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
wezmą udział goście honorowi:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck

W piątek, 18 października br. w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/14 w Collegium Polonicum w Słubicach wezmą udział: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck. Po raz pierwszy w historii szkolnictwa wyższego polska i niemiecka uczelnia – Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina – otworzą wspólnie nowy rok akademicki.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:15 w dużej auli Collegium Polonicum. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dr Gunter Pleuger, wraz z gośćmi honorowymi, wspólnie zainaugurują nowy rok akademicki.

W trakcie uroczystości nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostaną uroczyście przyjęci do grona studentów. Zostaną im także wręczone pamiątkowe listy immatrykulacyjne. W tym roku w Collegium Polonicum powitamy studentów nowego kierunku bezpieczeństwo narodowe, którzy będą studiować zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym zaocznym.

W Collegium Polonicum na pierwszy rok studiów zostało immatrykulowanych o ponad 40% studentów więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem, a ponad 25% ogółu studentów, to studenci-obcokrajowcy, co czyni Collegium Polonicum jedną z najbardziej umiędzynarodowionych placówek w kraju. Studenci-obcokrajowcy pochodzą głównie z Niemiec, Rosji, Chin, Peru, USA, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Armenii, Turkmenistanu oraz Wietnamu. Większość z nich studiuje prawo, filologię germańską, komunikację międzykulturową oraz filologię polską jako obcą.

Uroczysta wspólna inauguracja jest ponadto doskonałą okazją do podsumowania rocznej działalności utworzonego w Collegium Polonicum  w Słubicach w dniu 19.10.2012 roku Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego - wspólnej jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Realizowane w Instytucie projekty badawcze to projekty o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Uwzględniając projekty już realizowane w Instytucie, krystalizuje się sformułowanie następujących problemów badawczych Instytutu: problemy terenów przygranicznych, problematyka prawno-porównawcza, narodowe i transnarodowe problemy kulturowe oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Ponadto Instytut jest organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych, wykładów otwartych i gościnnych oraz spotkań autorskich.

Po inauguracji roku akademickiego w Collegium Polonicum Prezydent RP wraz z  Prezydentem RFN wezmą udział w dyskusji panelowej pt.: „Uczmy się od siebie? – Jakie wnioski Europa może wyciągnąć z własnej przeszłości”, która odbędzie się w godz.: 12:45-13:30 w sali Audimax Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dyskusję będzie moderował pan Robin Lautenbach, korespondent ARD, a jej transmisję będzie można obejrzeć na żywo w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach.

Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel.: 95 7592 412
press.cp@cp.edu.pl
www.cp.edu.pl