Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 21

Zapraszamy na festiwal Nowej Sztuki – lAbiRynT w dniach 25-27.10.2013
(Słubice /Frankfurt nad Odrą)

Formuła festiwalu oparta jest na trzydniowym cyklu wydarzeń  artystycznych  – od piątku do niedzieli. Kilkudziesięciu artystów, dziesiątki wystaw na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Żadna z prezentacji nie pokrywa się z drugą, a udział we wszystkich jest bezpłatny.

Hasło przewodnie tegorocznego festiwalu to „Gra z geometrią”. W prezentacjach wystawienniczych odpowiadamy na pytanie - czy świat jest matematyczny? Pytanie to zadają sobie  naukowcy, filozofowie, ale interesujące bywają również potyczki jakie z tą dyscypliną miewają artyści – jak napisał Jerzy Olek we wstępie do katalogu.

Festiwal rozpocznie się inauguracją w piątek 25.10 o godz. 15.30 w sali kinowej SMOK. Potem sukcesywnie kolejne odsłony  niekiedy w odstępie kilkunastu minut. Ten dzień zarezerwowany jest głownie dla prezentacji w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, w którym odbędzie się 8 wystaw w tym zbiorowa: „Wymiary wyobraźni” w Galerii OKNO,  2 wykłady i warsztat orgiami poprowadzony przez Katarzynę Nowak  z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „manggha” z Krakowa. Oczywiście zapraszam również o godz. 17.15 na moją prezentacje „Od nieistnienia do zaistnienia” w Galerii Małej, a o godzinie 19.00 zostanie podstawiony autobus, który przewiezie uczestników do miejscowości Urad w Gminie Cybinka na happening audiowizualny: „Geometria światła”. Po powrocie o godz. 21.00 wykład Tadeusza Sawy-Borysławskiego „Urbanistyka (z) chaosu” i wystawa Michaela Kurzwellego „QR Codes”. Program tego dnia kończy się godziną 21.45 wieczorem w klubie Prowinacja, podczas którego widz i artysta mają możliwość dyskusji, wymiany poglądów, bez skrępowanego dialogu.

W sobotę zapraszamy o godz. 10.00 na instalacje „Proces” w Collegium Polonicum, po której kolejne prezentacje odbywać się będą we Frankfurtu nad Odrą. Spacerem od miejsca do miejsca poznawać będziemy kolejne festiwalowe propozycje z udziałem artysty, kuratora. Wśród licznych propozycji m.in.: efekty warsztatów Akademii Fotografii i Multimediów „lAbirynT”, w których udział wzięli pasjonaci fotografii ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą, indywidualne  wystawy  Tomasza Fedyszyna, Adama Czernienki, Agaty Karpowicz - lokalnych artystów,  jak również pełna wyciszenia i kontemplacji akcja  Jerzego Olka przy akompaniamencie Izabeli Sarpiny „Przedłuż myślą napotkaną linię”  w kościele Marienkirche. Do Słubic powrócimy o godz. 18.00 na cykl wykładów:  Grzegorza Sztabińskiego „Geometria i wizualność” oraz Zdenka Stuchlika „Tajemnica przestrzeni i czasu”, który zakończy promocja książki Jerzego Olka pt. „7 od/za/słon iluzji” (z możliwością zakupu).

Niedzielny poranek jest  bardzo międzynarodowy spotykamy się w Collegium Polonicum  o 10.45. Najpierw  wystawa „żeby było” Macieja Pazera, następnie Kurta Buchwalda  „Od płaszczyzny do linii”, zbiorowa artystów z Czech „Elipsoidy i inne obrazy geometrii”  oraz „ Stomachion nad Odrą” w holu i na tarasie widokowym.
lAbiRynT ma swój początek i koniec w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury,  do którego powracamy na prezentacje „Wszystko w porządku”  Anreasa Mechsnera o godz. 12.00. Potem kolejno wykłady w Sali kinowej i ostatnia festiwalowa prezentacja: „kwadrat-koło-trójkąt” na której zobaczymy 75 fotografii, 75 autorów tak sformułowanego tematu. To ostatni punkt który zakończy festiwal o godz. 13.30 

Większości prezentacji towarzyszyć będzie fotografia i multimedia, ale znaleźć tu będzie można również instalacje, grafikę czy też tzw. techniki własne. Przez trzy festiwalowe dni zaplanowaliśmy ponad 30 wystaw, prezentacji akcji multimedialnych ponadto wykłady i wypowiedzi autorskie. Wśród prezentujących artystów znajdą się takie nazwiska jak: Monique François, Manfred Mohr, Yuri Nagawara, Jerzy Olek, Kurt Buchwald, Sławek Sobczak, Andreas Meichsner  Marek Radke,  Zbigniew Muziewicz,  Jiřina Hankeová, Gottfried Jäger i inni.

Pozytywne opinie o wysokim poziomie prezentowanych wystaw, wartości merytorycznej wykładów, samej organizacji oraz specyficznej atmosferze tego przedsięwzięcia, które po raz czwarty odbywa się na pograniczu polsko-niemieckim, w którym oprócz samych prezentacji liczy się bezpośrednia konfrontacja artysty z widzem, nie jest bez znaczenia w prestiżu tego wydarzenia. Swój patronat udzieliły nam pisma branżowe takie jak Artluk, Exit, FOTO, Polski Portal Kulturalny O.pl, Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo ŚwiatObrazu.pl , jak również TVP kultura, co również potwierdza zakres merytoryczny przedsięwzięcia.

Serdecznie zapraszam Ann Panek-Kusz
więcej na: www.labirynt.slubice.eu

Plakat [pdf]

Katalog [pdf]

Zaproszenie [pdf]

Mapa [pdf]