Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 25

W dniach 7-9 listopada br. w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja lingwistyczna „Embodiment, Cognition and Language“ z udziałem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ta ma zapoczątkować cykliczne spotkania polskich i niemieckich naukowców, którzy zajmują się lingwistyką stosowaną w różnych kontekstach, a także z różnych teoretycznych i praktycznych punktów widzenia. Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany naukowej, międzynarodowej i międzydyscyplinarnej współpracy, jak i bezpośrednich spotkań. Przedsięwzięcie to nawiązuje do międzydyscyplinarnej sieci „Dynamic Multimodal Communication“ (DMC), która to powstała w roku 2010 jako współpraca pomiędzy Uniwersytetem Europejskim Viadrina, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie oraz Uniwersytetem Amsterdamskim (UvA).

Organizatorami konferencji są Profesura lingwistyki stosowanej pani prof. dr Nicole Richter oraz Katedra lingwistyki stosowanej i multimodalnej komunikacji pani prof. dr Cornelii Müller Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Głównymi referentami są prof. Małgorzata Fabiszak i prof. Maciej Karpiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i dr Sławomir Wacewicz oraz dr hab. Przemysław Żywiczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W programie konferencji znajdują się ponadto tematyczne panele z prezentacjami polskich i niemieckich naukowców.

Językiem konferencji jest język angielski.