Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 29

Tłumacz Karl Dedecius przekazuje Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina swoje archiwum osobiste – ceremonia powołania Fundacji „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa”

W czwartek, dn. 28 listopada, o godz. 11.00, w Uniwersytecie Europejskim Viadrina będzie miała miejsce uroczystość powołania Fundacji „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa”. Gośćmi honorowymi gali będą fundator, prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius oraz dyrektor zarządzający Fundacji im. Roberta Boscha, prof. dr hab. Joachim Rogall. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w uroczystości, która odbędzie się w Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Logenstraße 11-12, we Frankfurcie nad Odrą.

Prosimy o wcześniejsze, mailowe bądź telefoniczne, zgłoszenie udziału w uroczystości:
registration@europa-uni.de
tel.: 95 7592 359

Bez Niego lwia część polskiej i rosyjskiej literatury pozostałaby całkowicie nieznana czytelnikowi z Niemiec, Austrii i Szwajcarii: Karl Dedecius urodził się w r. 1921 w Łodzi, był więźniem sowieckich łagrów, pracował na wysokich stanowiskach w jednym z niemieckich towarzystw ubezpieczeniowych, był wielokrotnie wyróżniany tytułem doktora honoris causa licznych uniwersytetów w Polsce i Niemczech. Przez ponad sześćdziesiąt lat przekładał On klasyków polskiej i rosyjskiej literatury na język niemiecki. Wydał wiele prac teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa krajów słowiańskich i teorii tłumaczenia.

Powoływana obecnie, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, Fundacja „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa“ przejmie wkrótce drugą część archiwum osobistego Translatora. Liczący sobie dziewięćdziesiąt dwa lata Fundator przekaże Uniwersytetowi również prawa autorskie do swojego dorobku literackiego, który obejmuje około dwustu publikacji książkowych. Ta przyuniwersytecka instytucja pozarządowa, wraz z Fundacją Roberta Boscha oraz Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt, będzie odtąd współorganizatorem konkursu o – przyznawaną co dwa lata – Nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polsko-niemieckich. 

Część pierwsza dokumentacji aktowej wytworzonej przez przekładowcę przejęta została już w r. 2001. Wtedy też otwarte zostało, umiejscowione w słubickim Collegium Polonicum, Archiwum Karla Dedeciusa, którego głównym zadaniem jest opieka nad papierami swojego Patrona.

Karla Dedeciusa wiele łączy z frankfurcką Uczelnią: w r. 1999 został on pierwszym laureatem Nagrody Viadriny. W r. 2011 Uniwersytet Europejski i Collegium Polonicum podjęły się organizacji obchodów Jego dziewięćdziesiątych urodzin. Podczas trwających dwa dni uroczystości, z inicjatywy Wydziału Kulturoznawstwa, nadany został Mu tytuł doktora honoris causa Viadriny.

Skrócony biogram Fundatora:
W r. 1979 założył Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt. Funkcję dyrektora Instytutu pełnił do r. 1997. Do jego głównych dzieł zaliczają się m.in. pięćdziesięciotomowa Biblioteka Polska, ukazująca się w latach 1982-2000 w Wydawnictwie Suhrkampa, oraz wydawana w okresie od r. 1996 do r. 2000 Panorama Literatury Polskiej XX wieku, na którą składa się siedem obszernych tomów. Dedecius był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Jest laureatem licznych nagród, między innymi: Nagrody Pokojowej Księgarzy Niemieckich, Nagrody dla Tłumaczy Polskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Jorku, Nagrody im. Anny Godlewskiej oraz Nagrody Związku Literatów Polskich.

Dodatkowych informacji udziela:
Archiwum Karla Dedeciusa
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Collegium Polonicum
tel.: 95 7592 359
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de