Banner Collegium Polonicum

2014

Informacja prasowa nr 54: Spotkanie z Przyrodą: Zimowa szkoła przetrwania

Informacja prasowa nr 53: Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem

Informacja prasowa nr 52: „Dawno, dawno temu… Wspaniały świat bajek“. Wystawa polskich i niemieckich bajek.

Informacja prasowa nr 51: Konferencja naukowa „Multikulturowość populacji więziennych
(ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec i Polski)”

Informacja prasowa nr 50: Spotkanie z Przyrodą "Ujście Warty- ptasia arka"

Informacja prasowa nr 49: Targi Edukacji i Pracy w Słubicach Edukacja-Praca-Kariera

Informacja prasowa nr 48: Spotkanie autorskie z Ignacym Karpowiczem

Informacja prasowa nr 47: Piąty Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT” na dziesięciolecie galerii „Okno”

Informacja prasowa nr 46: Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

Informacja prasowa nr 45: Wystawa mobilna „Czasy wprawione w ruch” w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 44: Polsko-niemieckie prawo podatkowe dla praktyków

Informacja prasowa nr 43: XVII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 42: „Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”

Informacja prasowa nr 41: Spotkanie z Przyrodą "Prosto do celu, czyli wędrówki zwierząt"

Informacja prasowa nr 40: Odsłonięcie pierwszego na świecie pomnika Wikipedii

Informacja prasowa nr 39: UAM Collegium Polonicum otrzymało tytuł: "Uczelnia Przyjazna Rodzicom"

Informacja prasowa nr 38: „Sztuka a prawo karne“

Informacja prasowa nr 37: „Wycofanie wojsk radzieckich z Niemiec i Polski w latach 1993/1994 w porównaniu. Pożegnanie – Pozostałości – Pamięć”

Informacja prasowa nr 36: Konferencja ANTIKON 2014

Informacja prasowa nr 35: Spotkanie z Przyrodą "O sowach w kilku słowach"

Informacja prasowa nr 34: 10-lecie Stowarzyszenia "My Life – erzählte Zeitgeschichte"

Informacja prasowa nr 33: Zbiórka bajek na wystawę

Informacja prasowa nr 32: Międzyanrodowa konferencja „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku” w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja prasowa nr 31: XXIII Konferencja Stowarzyszenia PRom: "Uczelnia polska - uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych" w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja prasowa nr 30: Studencka wystawa fotograficzna "Fotografia w Oknie"

Informacja prasowa nr 29: Absolutorium w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 28: Spektakl teatralny „Spotkania”

Informacja prasowa nr 27: Konferencja naukowa „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświadczenia państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej”

Informacja prasowa nr 26: EUROnalia 2014

Informacja prasowa nr 25: Filmy przyrodnicze Artura Tabora w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja prasowa nr 24: Dzień Europy 2014 w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja prasowa nr 23: Polskie bajki i zabawy w Bibliotece dziecięcej we Frankfurcie nad Odrą

Informacja prasowa nr 22: 07.05.2014, Collegium Polonicum, Słubice, 15-18:30 | Thementag/Spotkanie tematyczne: Geteilte Städte/Podzielone miasta

Informacja prasowa nr 21: „Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim“ Prezentacja projektu badawczego

Informacja prasowa nr 20: Wernisaż fotografii Artura Tabora „Światłem malowane”

Informacja prasowa nr 19: V Spotkanie z Przyrodą

Informacja prasowa nr 18: Spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem

Informacja prasowa nr 17: Wernisaż prac II Gminnego Konkursu Plastycznego „Baśniolandia, kraina moich marzeń – w świecie smoków”

Informacja prasowa nr 16: Spotkanie autorskie z Ingą Iwasiów

Informacja prasowa nr 15: Polsko-niemiecka konferencja naukowa "Common Problems of International Family Law"

Informacja prasowa nr 14: IV Spotkanie z przyrodą

Informacja prasowa nr 13: III edycja Drużynowego Turnieju Językowego "Na miejsca, fertig, go".

Informacja prasowa nr 12: III Konkurs wiedzy "Polska w Unii Europejskiej"

Informacja prasowa nr 11: Prof. dr hab. Witold Kulesza „Prawnicy w służbie totalitarnych systemów“

Informacja prasowa nr 10: VI Dyktando Słubickie

Informacja prasowa nr 9: Fryderyk Chopin nad Odrą

Informacja prasowa nr 8: Otwarcie Kolekcji Sztuki Współczesnej w Collegium Polonicum w ramach konferencji: "Sztuka ratuje świat! | Die Kunst rettet die Welt!"

Informacja prasowa nr 7: Spotkanie z przyrodą - Nocny rechot i tańce w wodzie - życie polskich płazów

Informacja prasowa nr 6: Wystawa fotograficzna „Kadry z kalendarza”

Informacja prasowa nr 5: Portret wsi wielkopolskiej w zdjęciach weselnych

Informacja prasowa nr 4: Polsko-niemiecka konferencja "Polskie i niemieckie prawo pracy pod prawno-europejskim wpływem"

Informacja prasowa nr 3: XIV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu EUROPA XXI WIEKU: Polska, Europa i świat. 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość.

Informacja prasowa nr 2:  Spotkanie „Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo”

Informacja prasowa nr 1: Drugie Spotkanie z Przyrodą:  „Jerzyk – mały król miejskich przestworzy”