Banner Collegium Polonicum

Spotkanie pt.. "Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo"

Studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe oraz Politologia w  Collegium Polonicum,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach

zapraszają na spotkanie pt.

 

„Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo”

 

Spotkanie poświęcone będzie zabezpieczeniom pożarowym oraz odpowiedzi na pytanie o skuteczność zastosowania urządzeń sygnalizacyjnych (np. czujek) jako narzędzi ratujących życie.

 

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2014 r. o godz. 11:30

w Collegium Polonicum (mała aula - sala 12)

 

W spotkaniu uczestniczyć będą m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej PSP w Słubicach  i Starosta Powiatu Słubickiego

 

 

Program:

1. Otwarcie spotkania

2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach

3. Wystąpienie Starosty Powiatu Słubickiego

4. Prezentacja nt. charakterystyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, algorytmy postępowań w przypadku zatruć wziewnych, pierwsza pomoc

5. Prezentacja nt. zagadnień prewencyjnych – akty prawne, wymagania standaryzujące zastosowanie zabezpieczeń pożarowych

 

Spotkanie organizowane w ramach akcji prewencyjno edukacyjnej realizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

w Słubicach pod patronatem Starosty Powiatu Słubickiego.