Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4

Polsko-niemiecka konferencja ,,Polskie i niemieckie prawo pracy pod prawno-europejskim wpływem"

20 lutego 2014 r. w Collegium Polonicum w Słubicach obędzie się polsko-niemiecka konferencja poświęcona wpływowi prawa europejskiego na polskie i niemieckie prawo pracy. Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami prawa pracy z sąsiednich krajów.

Dyskusja obejmie następujące zagadnienia: doświadczenia polskich i niemieckich sądów pracy w związku z europeizacją prawa pracy, problemy orzecznictwa sądów pracy w obydwu krajach oraz możliwość stosowania rozwiązań i sposobów postępowania przyjętych w jednym kraju w drugim kraju.

Problematykę w ujęciu praktycznym przedstawią następujący referenci: dr Ursula Hantel-Unthan, Sędzia Krajowego Sądu Pracy Berlin-Brandenburgia oraz Maria-Teresa Romer, Sędzia Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej w stanie spoczynku. Komentarze z punktu widzenia doktryny zaprezentują prof. dr Eva Kocher z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz prof. UAM dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.