Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 8

Otwarcie Kolekcji Sztuki Współczesnej w Collegium Polonicum w ramach konferencji:

"Sztuka ratuje świat!  |  Die Kunst rettet die Welt! "

Początek: 28.02.2014 o godzinie 18:00

28 lutego w Collegium Polonicum w Słubicach otwarta zostanie Kolekcja Sztuki Współczesnej. Składają się na nią wyłącznie dzieła podarowane przez artystów, a poświęcona jest ona tematom takim jak granica i tożsamość. Inicjatorem kolekcji jest berliński artysta Roland Schefferski, który inauguruje ją razem z artystami Larsem Borgesem (Berlin), Łukaszem Prusem-Niewiadomskim (Warszawa), Sławomirem Sobczakiem (Poznań) i Eriką Stuermer-Alex (Lietzen w Brandenburgi).

Radę kuratorów kolekcji tworzą, obok założyciela i wieloletniego dyrektora Kuenstlerhaus Bethanien w Berlinie dr Michaela Haerdtera, artyści Roland Schefferski  i Michael Kurzwelly oraz dyrektor Fundacji na rzecz Collegium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski.

Po to by Kolekcja Sztuki Współczesnej w publicznie dostępnych przestrzeniach Collegium Polonicum dalej mogła się powiększać, poszukiwane są osoby prywatne lub instytucje, które chciałyby przejąć patronat nad kolejnymi artystami. Każde podarowane dzieło sztuki przedstawione jest w monograficznej publikacji, mającej jednocześnie dokumentować powstanie i rozwój kolekcji. Ponadto inicjatorzy rozważają możliwości adekwatnego sposobu popularyzacji sztuki. Stąd też otwarciu kolekcji będzie towarzyszyć konferencja o charakterze polityczno-kulturalnym umożliwiona dzięki pomocy ze strony Fundacji na rzecz Collegium Polonicum a finansowo wspierana przez Federalną Centralę Kształcenia Politycznego. Referenci i uczestnicy konferencji chcą wspólnie zastanowić się nad dzisiejszą rolą sztuki w społeczeństwie i nad tym jak może ona zostać polepszona.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, odpowiednie formularze znajdują się na stronie: www.nowa-amerika.net

Kolekcji Sztuki Współczesnej Collegium Polonicum powstaje w ramach projektu UNIWERSYTET NOWA AMERIKA wspieranego przez Unię Europejską i Fundację Kultury (Kulturstiftung des Bundes). Organizatorem jest stowarzyszenie Słubfurt.

Program konfrencji [pdf]