Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 11

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

zaprasza na wykład gościnny:

Prof. dr hab. Witold Kulesza
„Prawnicy w służbie totalitarnych systemów“

Miejsce: Collegium Polonicum, sala 12

Czas: środa, 19.03.2014 r., godz. 16.00

Wykład zostanie wygłoszony w języku niemieckim.

Prof. dr hab. Witold Kulesza – Profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Materialnego.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 1973 r. W 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Zniesławienie i zniewaga (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w Polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe)”. Wyróżnionej w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. „Demonstracja. Blokada. Strajk (Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego)”, także nagrodzonej w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Opublikował ponad 80 prac naukowych. Zajmuje się zwłaszcza problematyką prawno-karnych granic wolności człowieka w kontekście ochrony kolidujących dóbr społecznych oraz problematyka zbrodni popełnianych w systemach totalitarnych.

Od ukończenia studiów współpracował z Okręgową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, będąc w latach 1994-1998 jej przewodniczącym. W latach 1998-2006 kierował Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, będącą pionem śledczym Instytutu Pamięci Narodowej.

Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Krzyżem Oficerskim Republiki Węgierskiej.