Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 12

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Polska w Unii Europejskiej”, który odbędzie się 9 kwietnia br. o godzinie 11:00 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Organizatorami konkursu są pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Studenckie Naukowe Koło Politologów w Collegium Polonicum w Słubicach.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat integracji Polski z Unią Europejską, członkostwa Polski w UE, a także na temat funkcjonowania Słubic w warunkach członkostwa w UE.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy „Polska w Unii Europejskiej” jest nadesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: press.cp@europa-uni.de w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia br.

Konkurs odbywa się w ramach Dnia Otwartych Drzwi oraz Poznańskiego Festiwalu Nauk i Sztuki. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie: www.cp.edu.pl

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!

Pliki do pobrania: