Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 15

Polsko-niemiecka konferencja naukowa "Common Problems of International Family Law"
oraz wręczenie księgi dedykowanej profesorowi Dieterowi Martiny

W piątek,  4 kwietnia 2014 w Collegium Polonicum odbędzie się polsko-niemiecka konferencja naukowa pt. "Common Problems of International Family Law".

Konferencja dotyczy wspólnych dla Polski i Niemiec problemów międzynarodowego prawa rodzinnego. Przedmiotem referatów i dyskusji będą dwa zasadnicze zagadnienia: międzynarodowe uprowadzenia dzieci oraz alimentacja transgraniczna. Jako referenci wystąpią urzędniczki niemieckiego Federalnego Urzędu Sprawiedliwości z Bonn (Bundesamt für Justiz) – pani dr Frauke Bachler i pani dr Andrea Schulz oraz sędziowie z Polski – pani sędzia Monika Jastrzemska (SR Oława) i pani sędzia Joanna Gwizdak (SR Chorzów). Dyskusje będą moderować prof. Dieter Martiny i prof. Michael Stürner.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu naukowego w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum.

Językiem konferencji jest język angielski. Liczba uczestników jest ograniczona.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sympozjum-pnib.pl

Po zakończeniu konferencji będzie miało miejsce uroczyste wręczenie publikacji jubileuszowej panu prof. Dieterowi Martiny, który w końcu marca obchodzi swoje 70-te urodziny. Polska księga jubileuszowa pt. „Znad granicy ponad granicami. Księga Jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin Profesora Dietera Martiny“ ukazuje się równolegle do księgi niemieckiej, redagowanej aktualnie w Max-Planck-Institut w Hamburgu. Redaktorami polskiej księgi i jednocześnie organizatorami konferencji są panowie dr Marcin Margoński (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy) oraz dr Marcin Krzymuski (Uniwersytet Europejski Viadrina).

Organizatorów wspierają Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, kancelaria prawna Noerr, Centrum interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników (DPJV).

Dr. Marcin Margonski (m.margonski@hotmail.com)

Dr. Marcin Krzymuski (Krzymuski@europa-uni.de)

Informacji udziela:

Dr. iur. Marcin Krzymuski, LL.M.
Viadrina Center B/Orders in Motion
EVTZ-Kompetenzzentrum
August-Bebel-Str. 12, Raum AB 302
Postfach 1786
15207 Frankfurt(Oder)
Tel. +49 - 335 - 55 34 2726