Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 20

Serdecznie zapraszamy na wernisaż fotografii Artura Tabora  „Światłem malowane” w środę, 30 kwietnia br. o godz. 18:00 do Collegium Polonicum w Słubicach.

Wystawę można oglądać w foyer przed dużą aulą do 31 maja 2014 r.

Patronat nad wystawą "Światłem malowane" objęło Ministerstwo Środowiska oraz Burmistrz Słubic, a do Collegium Polonicum wystawa zawita z inicjatywy Słubickiego Towarzystwa Muzycznego przy wsparciu Fundacji Dziupla, Schloβ Trebnitz (partner z Niemiec), Collegium Polonicum w Słubicach oraz Parku Narodowego Ujście Warty.

Patronat medialny objał „Dziennik Leśny”.

Geneza powstania                                                               

Wystawa powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska z okazji Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku. Prezentuje ona bioróżnorodność polskiej przyrody. Celem wystawy jest uświadomienie widzom, jak bogatą mamy naszą ojczystą awifaunę, gdzie obserwowanie zwierząt w naszej strefie klimatycznej jest niezwykle trudne, gdyż człowiek zdominował praktycznie wszystkie środowiska życia. Zwierzęta stały się bardzo czujne i płochliwe, unikają spotkań z człowiekiem. Nie wszyscy mamy świadomość, jakich mamy „sąsiadów” w pobliżu naszych domostw. Ostatnimi miejscami gdzie możemy częściej spotkać dzikie zwierzęta są tylko Parki Narodowe, Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody oraz miejsca zapomniane przez wszystkich. Mamy nadzieję, że wystawa przyczyni się do promowania niezwykłych miejsc, otaczającej przyrody i zwierząt zapisanych na fotografii, które powstały w trakcie prac tak znakomitego nieżyjącego już polskiego przyrodnika Artura Tabora.

W trakcie wystawy będą prezentowane 3 przepiękne diaporamy przyrodnicze: „Podlaski Przełom Bugu”, „Kraina Jodły Buka i Tarpana” oraz „Sowy Polski”.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Plakat [pdf]