Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 21

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach
zaprasza:
Prof. zw. dr hab. Edward Białek
dr Joanna Zator-Peljan

„Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim“
Prezentacja projektu badawczego

środa, 14.05.2014, godz. 12.00

Collegium Polonicum, sala 12

Prezentacja w jęz. niemieckim  z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Prof. zw. dr. hab. Edward Białek

Absolwent filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filologii Germańskiej), kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury. Wykłada również w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Autor wielu publikacji naukowych: książkowych, artykułów naukowych, przekładów, jak również redaktor różnorodnych prac zbiorowych. Za popularyzowanie literatury austriackiej w Polsce oraz naukowych badań literackich otrzymał w 2012 Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki I klasy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i nauki przyznawany przez prezydenta Republiki Austrii. W tymże roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.

dr Joanna Zator-Peljan

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Wydziale Neofilologii (Instytut Lingwistyki Stosowanej) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie wykładowca w Poznańskiej Wyższej Szkole Biznesu. Pełni również funkcję Prodziekana Wydziału Filologii Angielskiej Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Autorka publikacji naukowych (książki, artykuły naukowe) z zakresu komunikacji interkulturowej oraz relacji polsko-niemieckich w kontekście analizy imagologicznej i ksenologicznej.